POKYČIŲ VALDYMAS

Vis dažniau įmonėms tenka susidurti su iššūkiais, kylančiais dėl pokyčių, kurie gali būti nulemti tiek rinkos svyravimų, tiek organizacinės restruktūrizacijos, akcininkų pasikeitimo ir įvairių kitų priežasčių. Iššūkiai dar labiau padidėja dėl poreikio itin sparčiai sugrįžti prie įprasto veiklos tempo ir efektyvumo, esant naujoms sąlygoms.
 
Tokiose situacijose įmonės vadovybei būtina žinoti, kaip darbuotojai suvokia įvykusį, vykstantį ar planuojamą pokytį ir kaip jie į tai reaguoja, tam, kad galėtų suplanuoti veiksmus, padedančius efektyviau valdyti situaciją.

Mūsų keliami tikslai:
  • identifikuoti, kurie pokyčių aspektai darbuotojų suvokiami kaip patys svarbiausi;
  • pasiūlyti tolimesnius žingsnius, nukreiptus į negatyvių pokyčių pasekmių sumažinimą ir pozityvių padidinimą;
  • teikti prioritetą perspektyviems veiksmams, kurie strategiškai svarbūs įmonei, komunikacijos tobulinimui ir kitoms sritims.

 

Pokyčių valdymas paremtas mūsų sukurtu pasirengimo pokyčiams tyrimu, leidžiančiu atlikti greitą kiekvieno pokyčio įgyvendinimo sėkmę lemiančių elementų analizę.

Pasirengimo pokyčiams tyrimas

Tyrimas atliekamas internetinėje platformoje (SurveyLab) pagal OD&M metodiką. Klausimynai lengvai pasiekiami iš bet kurio kompiuterio, o slaptažodžių generavimo sistema garantuoja dalyvių anonimiškumą.
Esant poreikiui, klausimynai gali būti pateikiami popierine forma.

Informuotumas ir pasipriešinimas pokyčiams

Kelių specifinių klausimų integravimas į pasirengimo pokyčiams klausimyną padeda išmatuoti darbuotojų informuotumą apie pasikeitimus ir jų pasipriešinimą naujovėms. Pagal tai darbuotojus galime suskirstyti į keturias kategorijas, kurios nulemia veiksmų apie pokyčius komunikavimo būdą.
  • “Palaikantieji” darbuotojai yra gerai informuoti apie pasikeitimus ir sutinka keistis. Tai – potencialūs pokyčių iniciatoriai.
  • Darbuotojai „derybininkai“ yra gerai informuoti apie pokyčius, tačiau pritaria tik kai kuriems pokyčių aspektams.
  • “Atviri pokyčiams” darbuotojai ne visai supranta pasikeitimo esmę, tačiau pasirinkus tinkamus komunikacijos metodus, jie galėtų pereiti į “palaikančiųjų“ kategoriją.
  • “Konservatyvieji” darbuotojai yra neigiamai nusiteikę dėl pokyčių ir nėra linkę būti aktyvūs jų metu.
CLOSE
CLOSE