PASITIKĖJIMAS IR ĮSITRAUKIMAS

Žmonių atsidavimas neabejotinai yra vienas svarbiausių veiksnių, darančių įtaką organizacijos sėkmei ir augimui. Žmonių atsidavimą darbui skatina du pagrindiniai veiksniai: pasitikėjimas organizacija ir įsitraukimas.

 

Šių veiksnių pažinimas įmonėms suteikia galimybę pradėti ar tęsti dialogą su darbuotojais. Tai padeda sukurti ir gerinti komunikaciją, padedančią suteikti darbui kryptį, atitinkančią organizacijos misiją, viziją, vertybes ir tikslus.
 

Darbuotojams skiriamas dėmesys kuria geresnę ir lankstesnę darbo aplinką, leidžia efektyviau planuoti ir įgyvendinti pokyčius.
 

KAIP OD&M GALI PADĖTI?

Remdamiesi visapusišku įmonės procesų supratimu ir ilgamete patirtimi, modeliuojame ir imamės veiksmų darbuotojų pasitikėjimo ir įsitraukimo matavimui, padedame savo klientams identifikuoti tobulintinas sritis ir sukurti bei įgyvendinti konkrečius veiklos gerinimo planus.

 

Siekdami patenkinti įvairius įmonių poreikius, taikome skirtingus metodus. Sukūrėme kokybinį (giluminio interviu, fokus grupių ir kt.) ir kiekybinį (apklausų internete, popierinės formos klausimynų ir kt.) tyrimų metodus.

 

Klausdami kelių konkrečių klausimų galime išmatuoti darbuotojų informuotumo ir atvirumo pokyčiams lygį bei išsiaiškinti, ar dauguma įmonės darbuotojų yra konservatyvūs, atviri pokyčiams, palaikantys ar nusiteikę deryboms ir pagal tai sukurti tolimesnių žingsnių planą.

 

Greitai ir efektyviai vadovams pateikiame įmonės stipriųjų savybių, optimizavimo reikalaujančių sričių analizę, įvertiname darbuotojų požiūrį.
 

CLOSE
CLOSE