ORGANIZACIJOS TOBULINIMAS

Šiandienos organizacijos susiduria su naujais iššūkiais vis spartėjančių ir sunkiau prognozuojamų pokyčių kontekste. Rinkų globalėjimas, technologinės inovacijos, nauji komunikacijos kanalai, ekonominiai svyravimai – visa tai lemia, jog anksčiau puikiai veikę verslo modeliai, organizacinės struktūros bei valdymo sistemos turi būti nuolat tobulinamos, jog atitiktų šiandienos verslo poreikius.
 
Organizacijų tranformacijos tendencijas, siekiant išlaikyti konkurencingumą rinkoje, šiuo metu geriausiai atspindi šios charakteristikos:
 
  • Valdymas pagal procesus
  • Projektų valdymas
  • Žinių siekimas ir intelektinių resursų valdymas
  • Lanksčios pareigybių atsakomybės ir kintantys kompetencijų reikalavimai.
 
OD&M Consulting konsultantai ir metodikos klientams padeda sklandžiai įvykdyti reikalingus pokyčius, taikydami inovatyvų sisteminį požiūrį į šiandienos organizaciją, stiprindami jos gebėjimus būti lanksčia ir gebančia sėkmingai keistis dinamiškoje rinkos aplinkoje.

Kuo OD&M gali padėti?

  • Sukurti efektyvią organizacinę pareigybių lygių struktūrą, naudojant patikrintą tarptautinę pareigybių klasifikavimo metodiką - GPS;
  • Parengti funkcionalius pareigybių aprašymus, paremtus GPS pareigybių klasifikatoriumi bei su šia sistema susieta tarptautine kompetencijų biblioteka;
  • Parinkti tinkamus veiklos rezultatų matuoklius (KPI) pareigybių grupėms;
  • Susieti skirtingas žmogiškųjų išteklių valdymo sistemas į vieningą visumą;
  • Atlikti pasirengimo organizaciniam pokyčiui tyrimą ir pateikti rekomendacijas bei medžiagą tolimesnei komunikacijai darbuotojams.

Metodikos privalumai

Tvirtas pagrindas

Lengva naudoti

Nauda

Metodas sukurtas kritiškai įvertinant ir apgalvotai apjungiant solidžią praktinę pagrindinių globaliai naudojamų pareigybių vertinimo ir klasifikavimo metodikų taikymo patirtį

Tarptautinė ir paprastai pritaikoma lokaliam kontekstui bei įvairiems veiklos sektoriams metodika

Įrankis skirtas ir suprantamas vadovams, ne tik personalo srities specialistams

Ši metodika yra valdymo įrankis įvairiems žmogiškųjų išteklių procesams, ne tik atlygio klausimų reguliavimui

Lanksti metodika, nes gali būti sėkmingai taikoma specifinėse verslo situacijose ir apjungti skirtingų profilių ir sričių profesionalus į vieningą organizacinę struktūrą

Metodika yra palyginama su kitais populiariausiais pareigybių vertinimo ir rangavimo metodais

Šiuolaikiška metodika, taikanti modernų, šiandieninės organizacinės aplinkos raidą atitinkantį požiūrį į organizacijas

Intuityvus metodas, kurio taikymui nereikia specialaus profesinio pasirengimo, tad gali būti naudojamas iš karto

Intuityvus metodas, kurio taikymui nereikia specialaus profesinio pasirengimo, tad gali būti naudojamas iš karto

CLOSE
CLOSE