VERTINIMO CENTRAS

Vertinimo centras – tai instrumentų, naudojamų vieno asmens ar jų grupės vertinimui, sistema, paprastai apimanti bent 4 skirtingus vertinimo metodus.
 
Pagrindinis vertinimo centro tikslas – užkirsti kelią klaidoms ir subjektyvumui asmens vertinimo procese. To siekiama atidžiai parenkant testus ir kitus vertinimo įrankius, analizuojančius įvairius, svarbius konkrečiai pozicijai darbuotojo gebėjimų, įgūdžių ir požiūrio aspektus.
 
Darbuotojų potencialo vertinimas ir įgūdžių analizė leidžia numatyti turimų ir svarstomų samdyti darbuotojų galimybes pasiekti gerų rezultatų ateityje, nukreipti juos tokia linkme, kur jų teikiama nauda įmonei būtų didžiausia.
 
 
Vertinimo centrai naudingi:
  • samdant naujus darbuotojus;
  • vertinant pasirinkto darbuotojo potencialą;
  • vertinant kompetencijas ir turimus įgūdžius.

Naujų darbuotojų samda

Vertinimo centrai naudojami tiek vieno darbuotojo, tiek jų grupės vertinimui, kuomet per trumpą laiką gali būti įvertinamas didelis kiekis kandidatų.
 
Vertinimo centro žingsniai:
  1. Apsibrėžiami konkrečiai pozicijai taikomi reikalavimai.
  2. Sudaroma instrumentų, tinkamų įvertinti atitikimą keliamiems reikalavimams, sistema.
  3. Įvertinami visi kliento deleguoti kandidatai.
  4. Pateikiamos išvados apie visus vertintus asmenis.

Pasirinkto darbuotojo potencialo vertinimas

Siekdamos maksimaliai išnaudoti turimus resursus, įmonės turi įsivertinti darbuotojų potencialą ir numatyti, kurie iš jų kokias funkcijas atlikdami gali būti stipriausi ir naudingiausi įmonei. Pasitelkę vertinimo centrą, įmonės gali pasiekti žymiai geresnius rezultatus turėdamos tuos pačius darbuotojus, pilnai įdarbindamos jų galimybes ir atsižvelgdamos į ugdymo poreikius.

Kompetencijų ir turimų įgūdžių vertinimas

Siekdamos įvertinti įmonėje sukauptas kompetencijas ir įgūdžius, pasitelkdamos vertinimo centrus, įmonės gali gauti geresnius rezultatus dirbant su tais pačiais resursais.

CLOSE
CLOSE