DARBUOTOJŲ UGDYMAS

Kiekvienas žmogus - unikali asmenybė, turinti žinių, įgūdžių ir poreikių, lemiančių, ką žmogus geba nuveikti, kaip jis mokosi, analizuoja, priima sprendimus, išreiškia savo kūrybiškumą ir siūlo įmonei pasiūlymų, tiesiog – kaip jis dirba.
Kiekvienas asmuo bendrauja su kolegomis, viskas, ką jis daro ir kaip tai daro, paveikia jo santykius su vadovais bei kolegomis. Akivaizdu, kad vertindami darbuotoją, turime matyti jį ne tik kaip individualų žaidėją, bet ir kaip visos sistemos dalį.
 
Šią informaciją svarbu turėti omenyje, norint optimaliai panaudoti kiekvieno asmens turimus įgūdžius ir potencialą. Įmonės vadovai turi užtikrinti darbuotojams sąlygas, kurios labiausiai motyvuotų bei skatintų darbuotojus pilnai panaudoti bei ugdyti savo turimus įgūdžius bei žinias bei kurios įvertintų ir atsižvelgtų tiek į išsakytus, tiek ir garsiai neįvardintus poreikius. Taip pat vienas iš įmonės tikslų turėtų būti įdarbinti tinkamą žmogų tinkamoje pozicijoje už tinkamą atlygį, pirmiausia sukūrus tinkamą darbo vietą kiekvienam darbuotojui, taip siekiant suderinamumo tarp asmens ir organizacijos.
 

KAIP OD&M GALI PADĖTI?

Kuriame ir diegiame darbuotojų karjeros valdymo įrankius. Remdamiesi įmonės strategija, padedame sukurti kompetencijų modelį. Siūlome įvairius darbuotojų vertinimo ir ugdymo metodus, atsižvelgdami į kiekvienos įmonės poreikius ir galimybes.

CLOSE
CLOSE