VEIKLOS VALDYMAS

Veiklos valdymo sprendimai

Veiklos valdymas (angl. Performance Management) yra procesas, kurio tikslas – užtikrinti, jog organizacija nuosekliai pasiekia savo tikslų, veikdama efektyviausiu būdu. Ši žmogiškųjų išteklių valdymo priemonė padeda vadovams sistemingai kelti darbuotojams tikslus, nukreipti žmonių pastangas norima linkme, stebėti pažangą ir laiku imtis korekcinių veiksmų sėkmingam organizacijos tikslų pasiekimui.
 
Siekiant užtikrinti organizacijos sėkmės tvarumą tiek šiandienos rinkoje, tiek ateityje, yra svarbu ne tik, kokių rezultatų pasiekiame, bet ir kaip jų pasiekiame, kokie yra darbuotojų gebėjimai ir potencialas. Todėl veiklos valdymo sistemos apima šiuos elementus:
  • rezultatų pasiekimo matavimą, nustatant tikslus ir parenkant jų matuoklius (KPI). Daugiau apie rezultatų matavimą skaitykite čia
  • darbuotojų kompetencijų vertinimą, taikant organizacijos kompetencijų modelį. Daugiau apie kompetencijų modelį skaitykite čia
 
Siekiant įdiegti veiklos valdymo sistemą reikėtų atlikti šiuos žingsnius:
  • atsižvelgiant į esamos situacijos analizę, parinkti organizacijai labiausiai tinkamą sistemą;
  • aiškiai apibrėžti veiklos valdymo sistemos elementus ir darbuotojų vertinimo rezultatų taikymo sritis (atlygio sprendimai, ugdymo planai, karjeros pokyčiai ir pan.);
  • parengti sistemos principus ir atlikti sistemos modeliavimą;
  • sukurti tarpusavio supratimą skatinantį komunikacinį planą ir komunikacinę medžiagą;
  • užtikrinti, jog vadovai yra kompetentingi sėkmingai taikyti veiklos valdymo sistemą praktiškai;
  • nustatyti geriausius įrankius procesui valdyti.
OD&M Consulting bendradarbiauja su klientais visuose aukščiau išvardytuose sistemos kūrimo etapuose, įskaitant vidinių mokymų vadovams rengimą ir vedimą.
 

Įprastai kuriamos veiklos valdymo sistemos yra paremtos šiuo modeliu:

Šiandieninėje rinkos situacijoje veiklos valdymo sprendimai tampa itin svarbūs, siekiant efektyviai valdyti ribotą atlygio biudžetą, ieškant būdų reikšmingai paskatinti didžiausią pridėtinę vertę organizacijai kuriančius darbuotojus bei valdyti organizacijos žinių ir gebėjimų potencialą. Susidoroti su šiais nelengvais uždaviniais padeda darbuotojų segmentavimo sprendimai, kuriuos organizacijoms padeda įdiegti OD&M konsultantai.
CLOSE
CLOSE