ATLYGIO SISTEMOS

Darbuotojų atlygis – svarbus valdymo objektas

Žmonės – tai brangiausias organizacijos turtas, nes jų darbas kasdien kainuoja realius pinigus, iškeliaujančius iš organizacijos balanso. Darbo užmokestis yra viena iš svarbiausių išlaidų eilučių organizacijoje, kartais siekianti net 80 procentų jos biudžeto. Kiek dėmesio vadovai skiria šioms išlaidoms? Deja, nedaug, nors ši biudžeto eilutė linkusi nuolat augti – juk atlyginimas niekada nėra „per didelis“...
 

Atlygio sistema yra pagalbinė priemonė vadovams pritaikyti vieningus atlygio valdymo principus, padedančius priimti vidinį teisingumą ir išorinį konkurencingumą remiančius sprendimus. Esminis atlygio sistemos tikslas yra padėti vadovams nukreipti darbuotojų pastangas pageidaujamo rezultato pasiekimui. Taigi, vadovai gali tikėtis pasiekti dvigubo rezultato: nukreipti kolektyvo darbinę elgseną ir pagerinti motyvaciją.

Sisteminis atlygio valdymas padeda vadovams atsakyti į šiuos klausimus:

 • Kaip nustatyti pareigybės vertę, lyginant ją su kitomis?
 • Kokio dydžio darbo užmokestis turi būti mokamas atitinkamą pridėtinę vertę kuriantiems darbuotojams?
 • Kokius veiklos matuoklius sieti su atlygiu, kokia tinkamiausia jų tarpusavio priklausomybė?
 • Kokiomis sąlygomis darbuotojas gali tikėtis darbo užmokesčio sąlygų peržiūrėjimo?
 • Ką ir kaip komunikuoti darbuotojams dėl priimamų atlygio valdymo sprendimų?

 

Atlygio sistema turi tinkamai reguliuoti darbo užmokesčio elementų priklausomybę nuo juos įtakojančių veiksnių, panaudojant kiekybinį jų įvertinimą. Ši priklausomybė pavaizduota paveiksle žemiau.

Kuo OD&M gali padėti?

OD&M Consulting, atsižvelgdami į kliento pageidavimus ir galimybes, gali padėti teikdama šias paslaugas:
 1. Identifikuoti esamus organizacijos atlygio valdymo sunkumus ir sudaryti optimalų atlygio sistemos pokyčių planą;
 2. Suteikti standartines atlygio valdymo priemones, kurias vadovai galėtų prisitaikyti atlygio sistemos kūrimui;
 3. Sukurti organizacijai pritaikytą atlygio sistemą, pritaikant turimas metodikas ir sukuriant reikiamas priemones bei integruojant atlygio valdymo procesą į organizacijos veiklą.
 
Pasirinkus pilnos atlygio sistemos kūrimo sprendimą (3 paslaugų variantas), klientui paprastai pateikiama:
 • Klasifikuota pareigybių (darbo vietų) struktūra
 • Pagrindinio atlyginimo ribų, atlyginimų peržiūrėjimo ir biudžeto skaičiuoklė
 • Darbuotojų (veiklos rezultatų ir kompetencijų) vertinimo bei atlyginimo priklausomybės schema
 • Veiklos matuoklių kintamos atlygio dalies nustatymui apibrėžimas
 • Kintamos atlygio dalies skaičiuoklės
 • Darbo užmokesčio reguliavimo tvarkos aprašas
 • Komunikacinė medžiaga darbuotojams
CLOSE
CLOSE