CORE Atlygio tyrimas

Siekiant, jog darbo užmokestis darbuotojams būtų ne tik neišvengiamos išlaidos, bet ir investicija, stiprinanti organizacijos konkurencingumą per geriausių ir talentingiausių darbuotojų pritraukimą, būtina jausti darbo rinkos pulsą.

 

Padedame organizacijoms palyginti jų darbo užmokesčio praktiką su kitais darbo rinkos dalyviais. Profesionaliai išanalizuojame organizacijos pareigybes ir sukuriame organizacijos pareigybių lygių struktūrą.

 

Nauda tyrime dalyvaujančiai organizacijai: 

  • Įvertinamas organizacijos konkurencingumas, lyginant su kitais darbdaviais rinkoje.
  • Nustatomas atskaitos taškas atlyginimų riboms organizacijos atlygio sistemoje.
  • Gaunama informacija ateinančių metų atlygio biudžeto nustatymui.
  • Gaunama objektyvi informacija individualioms diskusijoms dėl atlygio dydžių.
  • Gaunamos darbo rinkos pokyčių tendencijos ir prognozės.

 

Lietuvoje atlygio tyrimus atliekame nuo 2010 m. Plačiau...

 

Pareigybėms vertinti naudojame tarptautinį GPS (Global Professional System) klasifikavimo modelį. Plačiau...

 

CORE atlygio tyrimo pirmojo etapo rezultatai

 

Pirmoji CORE 2013 m. atlygio tyrimo ataskaita OD&M Consulting klientams buvo pristatyta š.m. liepos mėn. Jos rezultatai atskleidė, jog 2013 ir 2014 metais didinti atlyginimų biudžetą planuoja pusė apklaustų įmonių, trečdalis – sukurti naujų darbo vietų. Darbuotojų lūkesčiai taip pat auga – lyginant su praėjusiais metais darbuotojų savanoriška kaita ženkliai išaugo, po truputį keičiasi ir darbuotojams siūlomų papildomų naudų paketas.

 

Peržvelgę 2012 m. I ketv. – 2013 m. I ketv. pirmojo duomenų rinkimo etapo rezultatus, OD&M Consulting ekspertai teigia, kad auga ne tik atlyginimai, bet ir darbuotojų lūkesčiai. Atlyginimų didėjimo tendencija matoma ne tik praėjusiais ir einamaisiais finansiniais metais, tačiau ir sekančiais, 2014-ais metais. CORE tyrimo duomenys rodo, jog per minimą laikotarpį bazinis darbo užmokestis visiems darbuotojams kilo 3,5 %.  Nagrinėjant atskirų darbuotojų segmentų darbo užmokesčio kitimą matyti, jog tendencijos palankiausios darbininkams ir aptarnaujančiam personalui bei vadovams, kurių darbo užmokestis kilo daugiausiai - apie 5%, o  specialistų piniginės pilnėjo vidutiniškai 4%. Tačiau iš esmės darbuotojų materialinė padėtis gerės tik šiemet, jeigu finansų analitikų prognozės pasitvirtins ir metinė infliacija, lyginant su praėjusiais metais, mažės dvigubai ir sieks 1,5%.

 

CORE tyrimas taip pat parodė didėjantį dėmesį svarbiausiems įmonės darbuotojams. Net pusė apklaustų organizacijų atsakė, kad atlyginimus praėjusiais ir einamaisiais finansiniais metais peržiūrėjo geriausius rezultatus pasiekusiems darbuotojams ir toms pareigybėms, kurioms rinkoje jaučiamas deficitas. Tai galėjo paskatinti padidėjusi savanoriška darbuotojų kaita, kuriai įtakos turėjo praėjusiais metais gana intensyviai kurtos naujos darbo vietos, trečdalio darbdavių planai sukurti naujų darbo vietų ir pusės apklaustųjų ketinimai didinti atlygio biudžetą einamaisiais ir ateinančiais finansiniais metais bei optimistiškesnės darbuotojų nuotaikos dėl Lietuvos ekonominės  padėties stabilizavimosi.

CORE ataskaitos

Antroji 2013 metų ataskaita tyrimo dalyvims bus pristatyta spalio mėnesį. Jei dar nesate tyrimo dalyvis, o jums aktualu gauti darbo užmokesčio rinkos duomenis, tuomet iki lapkričio 15 d. jus turite paskutinę galimybę ypač palankiomis sąlygomis tai padaryti!

 

Gruodžio mėnesį bus pristatomas paskutinis CORE 2013 Atlygio tyrimo atnaujinimas šiais metais. Nepraleiskite progos dalyvauti CORE atlyginimų tyrime ir sužinokite naujausias darbo rinkos tendencijas ir darbo rinkos dalyvių planus ateinantiems finansiniams metams.

 

Norime, kad be jokių finansinių įsipareigojimų ir Jūs išbandytumėte ir įvertintumėte detalių pareigybių ataskaitų privalumus.

  

Plačiau su pasiūlymu galite susipažinti:

Pasiūlymas naujoms įmonėms (iki 2013 m. Lapkričio 15 d.)

Norėdami sužinoti daugiau apie CORE  rezultatus bei dalyvavimo tyrime sąlygas, kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais.

 

Donatas Cibulskis

Tel. +370 684 20104

Donatas.Cibulskis@odmconsulting.com

CLOSE
CLOSE