ПРЕДСТАВЯНЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

Управление на представянето

Метод за високи постижения в управлението на хора

Управлението на представянето е основен фактор в корпоративното управление на вземането на решения от хората и за хората. Компаниите търсят начин да установят дори по-прецизно управление на индивидуалното представяне, което ще им позволи да увеличат способността на компанията за постигане на поставените цели.

Функцията на звеното за управление на Човешките ресурси в компанията играе ключова роля в:
  • Определяне на най-подходящата за компанията система за Управление на представянето
  • Прилагане на системата за Управление на представянето
  • Създаване на план за комуникация, който да улесни разбирането на стратегиите и механизмите на Управлението на представянето
  • Идентифициране на практическите и лесни за употреба инструменти за управление на целия процес.
 
С оглед постигане на бизнес целите, ние можем да ви помогнем да разработите най-подходящата система за Управление на представянето за Вашата организация, базирана на дефиницията за представяне, показана по-долу:

Когато се уточни конкретната система, ние ще Ви помогнем да я приложите в компанията си, да създадете правилна вътрешна комуникация и ще осигурим обучение за въвлечения персонал.

Управление на представянето и възнагражденията

Представяме Ви Решение за управление на представянето и възнагражденията (I&PM).


Това е уеб-базирано приложение, създадено да предлага решения за ускоряване процеса по управление на представянето, като в същото време го направи и по-ефективен чрез управление на системите за оценка на представянето и въздействие върху различните възнаграждения.


Лесен за използване инструмент за управление на работата на персонала и наблюдение на неговата сфера на дейност, като в същото време администрирането и мониторинга на процеса остават в ръцете на експертите Човешки ресурси.

За повече информация


CLOSE
CLOSE