ПРЕДСТАВЯНЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

Политики за възнаграждение и стимулиране

Допълнителен лост за привличане, задържане и мотивиране на хората

Клиентите ни споделят, че процесът, свързан с Възнаграждения и стимулиране е една от най-важните дейности в областта на ЧР и е от изключителна важност за успеха на компанията.


Този процес се състои от:

 • Управление на бюджета за разходи на персонала
 • Създаване на стандарти за представяне
 • Създаване на прозрачна политика на възнаграждение
 • Въвеждане на конкурентни предимства за персонала

 

За да бъде ефективна политиката за възнаграждение на една компания, тя целенасочено ръководи разходите на персонала си, управлява представянето на служителите и възнаграждава извънредните постижения.


Ние можем да Ви подкрепим във всяка от посочените по-горе области, ако искате да направите трансформация и да развиете още повече своята компания. Можем да отговорим и на най-високите очаквания, тъй като нашия местен опит се съчетава с глобалното ни ноу-хау:

 • Разработване на конкурентни модели за възнаграждение и допълнителни придобивки
 • Структуриране на основната заплата, според стратегията за възнаграждение на компанията
 • Различни бонус схеми
 • Развитие на ключови индикатори за представяне (KPI’s)
 • Разработване на схема за допълнителни придобивки
 • Разработване на политика на възнаграждение
 • Определяне на стратегии за ефективно комуникиране в подкрепа на успешното прилагане на новите политики за възнаграждение и стимулиране

 

Нашите клиенти считат своите служители за ценни активи на компанията и конкурентното предимство на политиките на човешките ресурси може да доведе до значително въздействие в нетните печалби, общото благосъстояние и рентабилността на компанията.

CLOSE
CLOSE