Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Общо възнаграждение

Решенията в сферата на възнагражденията са в основата на политиката на управление на човешките ресурси. Тази област е във взаимодействие с всички други бизнес решения и се свързва с корпоративната стратегия, която е източникът на най-преките и ясни послания към целия персонал.

 

Възнаграждението на служителите е не само въпрос на пари, въпреки че те са основен лост и аспект, към който хората сме изключително внимателни и чувствителни. Подходът на Общото възнаграждение се базира на:

  1. Възнаграждение
  2. Социални придобивки
  3. Обучение и развитие
  4. Работна среда

 

При този сценарий представянето играе основна роля в управлението на човешките ресурси и вземането на решения, до такава степен, че:

  • По отношение на възнагражденията, то дава възможност да се диференцира и групира корпоративният състав, като се базира на усилията, положени за постигането на поставените задачи.
  • В по-широк смисъл управление на представянето е изключителен начин за въвличане на служителите и подпомагане на израстването им.

Как можем да помогнем?

Нашият подход, базиран на идеята за Общо възнаграждение предполага обвързване на всички методи за управление на човешките ресурси, за да се обхване целият жизнен цикъл на заетостта на даден служител в компанията.


Ние обновяваме своето ноу-хау по темата чрез периодични проучвания, имащи за цел да измерят пазарните стойности, популярността на системите за социални придобивки, удовлетвореността на служителите от предлаганото от компаниите, както и техните основни нужди и очаквания.


Така ние:

  • Предлагаме на клиентите решения и инструменти за разработване и прилагане на система за управление на професионалния профил – Глобална професионална система (GPS).
  • Превеждаме клиентите си през всички фази, необходими за разработване на система за Общо възнаграждение - от анализа през разработването до въвеждане на проекта, включително измерваме представянето и системите за стимулиране.
  • Подкрепяме клиентите си при анализирането и дефинирането на пакети за възнаграждения на висшия мениджмънт и чуждестранните висши ръководни кадри и специалисти.
CLOSE
CLOSE