ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

Повече информация за услугите на TACK & TMI България, можете да намерите на Нашия нов сайт.

 

Ако търсите решения в областта на:

  • Управление на хора и екипи, разгледайте темите ни тук
  • Продажбени умения и взаимоотношения с клиентите, можете да погледнете тук
  • Личностно развитие и ефективност на взаимоотношенията, кликнете тук

За нашето портфолио с теми обучения,

 

Продажбени умения и взаимоотношения с клиента

„Всеки живее от продажбата на нещо”, Робърт Луис Стивънсън


Очакванията на Вашите клиенти постоянно нарастват и ножицата между Вас и конкурентните Ви продукти/ услуги се затваря. Вие си давате сметка, че способността Ви да изграждате и поддържате здрави отношения с клиентите си е ключов фактор за печалбата и съхранението на бизнеса. Също така признавате, че спечелването и задържането на нов бизнес в днешното конкурентно време в крайна сметка се свежда до силата на Вашия търговски екип.


И така, каква е степента на познания и умения на търговския Ви екип? До колко са способни да се преборят с тежките задачи, да постигат високи продажбени резултати и да водят успешни сложни преговори? Колко креативен и разбираем подход имат към развиването на ключови клиенти? До каква степен са фокусирани към повишаване на печалбите? Какво ще кажете да направите гарантирана инвестиция в разширяването на знанията на Вашия търговски екип, в овладяването на техните умения и оформяне на нагласите им за постигане на добра възвръщаемост?


Ако не сте достатъчно доволни от отговорите, които давате на горните въпроси, доверете се на портфолиото на програмите ни за развитие на продажбите.
Каквато и да е Вашата необходимост, независимо колко голяма или малка е тя, колкото сложна или проста, можете да бъдете сигурни, че нашите специално разработени за Вас програми за развитие на знания и умения в сферата на продажбите и преговорите, предоставяни от висококвалифицираните обучаващи по продажбите ще Ви помогнат да развиете и разраснете своя бизнес.

 

Програмите ни се състоят от широка гама от практически продажби, преговори, развитие на ключови клиенти и курсове по управление на продажбите, фокусирани не само върху „какво да се направи”, но също така и върху „как да се направи”.

 

Обученията ни, основани върху международно признатите TACK програми за продажби, обхващат от основните до най-напредналите нива и са създадени да доставят незабавни и дълготрайни резултати. Те са достъпни като вътрешни обучения, пригодени към спецификата на бизнеса Ви и нуждите от развитие, а също така и като отворени програми – провеждащи се редовно по време на годината.


Търговците и мениджърите по продажбите ще си тръгнат от нашите обучението с пълен продажбен инструментариум, който ще им даде ресурси, увереност и мотивация за постигане на удивителни резултати.

CLOSE
CLOSE