ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

Повече информация за услугите на TACK & TMI България, можете да намерите на Нашия нов сайт.

 

Ако търсите решения в областта на:

  • Управление на хора и екипи, разгледайте темите ни тук
  • Продажбени умения и взаимоотношения с клиентите, можете да погледнете тук
  • Личностно развитие и ефективност на взаимоотношенията, кликнете тук

За нашето портфолио с теми обучения,

 

Личностно развитие и ефективност на взаимоотношенията

Чувствали ли сте понякога, че искате да бъдете по-продуктивни? Получавате ли обратна връзка, че можете повече по отношение на ефективността на комуникацията, овладяването на конфликтите или да презентирате въздействащо? Имате ли интерес да развивате креативни стратегии за овладяване на стреса, времето и приоритетите? А какво ще кажете за успешно фасилитиране на срещи и провеждането на обучения?

Можем да Ви помогнем за всичко изброено по-горе, ако искате да промените нещата и да развивате уменията си и занапред. Ние можем да отговорим дори на най-високите очаквания, тъй като нашето ноу-хау и опит са тук за Вас. Заедно със стратегическия си партньор TMI и въз основа на опита на нашите консултанти в Транзакционния анализ, NLP и коучинга, фокусиран върху решения, ние можем да Ви осигурим широк спектър от решения за развитие.

Като допълнение, можете да се възползвате от инструментите за оценка, както и от коучинг услугите, които са част от нашето портфолио в тези сфери. Така ще си осигурите всякаква необходима помощ при посрещането на предизвикателствата, като ги превърнете в плодотворни възможности.

В резултат на нашето сътрудничество Вие ще натрупате достатъчно практика и опит и ще се насладите на развитието си, екипите ще споделят целите си за бъдещо развитие, ще има силна лична мотивация за напредък и самостоятелни, инициативни планове за развитие. И последно, но не и най-маловажно, ще имате голяма полза от това да бъдете на същата вълна като всички други, които участват в процеса на развитие. Ние сме тук за Вас!
CLOSE
CLOSE