ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

Повече информация за услугите на TACK & TMI България, можете да намерите на Нашия нов сайт.

 

Ако търсите решения в областта на:

  • Управление на хора и екипи, разгледайте темите ни тук
  • Продажбени умения и взаимоотношения с клиентите, можете да погледнете тук
  • Личностно развитие и ефективност на взаимоотношенията, кликнете тук

За нашето портфолио с теми обучения,

 

Управление на хора и екипи

Развитие на лидери

„Лидерството издига човешката визия до големи висоти, издига човешките постижения до по-високи стандарти, изгражда самата човешка същност отвъд нормалните възможности.” , Питър Дрaкър

 

Може би сте поели по пътя на великото лидерство. Може би имате желание да трансформирате лидерството от личен навик в черта на организацията. Може би се стремите да овладеете гъвкавостта си, за да достигнете завладяващата визия и да привлечете нови последователи. Може би мечтаете да превърнете тази визия в предизвикателна цел. Може да сте фокусирани върху подобряването на своята способност да вдъхновявате и завладявате. И последно, но не и по важност, може би сте се заели с развиването на хората и екипите, да им оказвате помощ в процеса на овладяване на специфични мениджърски компетенции.


Ние можем да ви помогнем в създаването на силна и последователна култура на лидерство и мениджмънт, като дадем на Вашите лидери необходимите компетенции и разбиране. Прагматичният ни подход за развитие се фокусира върху:

  • Развиване на позитивни лидерски стилове и автентичен подход
  • Изграждане на споделена визия
  • Управление чрез предизвикателни и завладяващи цели
  • Създаване на култура на автентична комуникация и отворена обратна връзка
  • Вдъхновяване и овластяване на хората
  • Менторинг и коучинг и др.

 

Заедно с вас ще работим по очертаването на уникална комбинация от интерактивни обучения, работни дейности и проекти и индивидуални и екипни коучинг практики. Те ще ви бъдат от полза в процеса на създаването на структури, насочени към учене днес и прилагане на практика днес. Така всеки един ще е в състояние да прилага нови техники, принципи и модели във всекидневната си работа още сега.

 

Ние сме тук с нашето ноу-хау и най-добри практики, за да ви подкрепим да се превърнете в лидер, който върши точните неща и има способността да превръща визията си в реалност (Тълкувания на цитати от Питър Дракър и Уорън Бенис).

Развитие на екипи

Ефектът на синергията е скрит в ефективните екипи, в които отборната работа винаги носи по-добри и по-високи резултати от сумата на усилията на всеки отделен член на екипа - (A+B)>(A)+(B). Но група хора трудно би се превърнала в екип без допълнителна помощ и високо съзнание. Ако хората се чувстват способни, подкрепяни и свързани с бизнеса, те работят по-добре и се превръщат в лоялни служители. Но за да ги превърнете в ефективен екип, Вие се нуждаете от общи цели и ценности, както и от желание да изграждате и да споделяте екипната култура.


Ние можем да ви помогнем в това – да изградите здравословна и енергична култура в екипите си, която ще им помогне да успеят. Ще го направим чрез разнообразни инициативи за развитие чрез:

 

Всички инициативи имат за цел да помогнат на екипите Ви да си представят бъдещето, да създадат и възприемат нови навици, и да се посветят на конкретен план за действие. Те ще работят заедно, за да развиват и поддържат истински екипен дух.


В резултат ще имате екипи с високо представяне, които са ангажирани и отдадени на екипните и организационни цели, които се фокусират върху важните неща, за решаване на проблемите и дори да използват силата на емоциите си по интелигентен начин.

CLOSE
CLOSE