Отворена Програма 2019

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

Повече информация за услугите на TACK & TMI България, можете да намерите на Нашия нов сайт.

 

Ако търсите решения в областта на:

  • Управление на хора и екипи, разгледайте темите ни тук
  • Продажбени умения и взаимоотношения с клиентите, можете да погледнете тук
  • Личностно развитие и ефективност на взаимоотношенията, кликнете тук

За нашето портфолио с теми обучения,

Моля обърнете внимание...

Моля обърнете внимание, че отворените ни обучения се провеждат при наличие на поне 6 записани участника, с цел постигане на ефективна групова динамика.

За участие в нашите отворени обучения

попълнете формуляр за записване и ни го изпратете на e-mail.

За да разгледате брошурата на Отворената ни програма с обучения

 

ОТВОРЕНА ПРОГРАМА

Ако се интересувате от Отворените ни обучения, пишете ни на...

За информация за Excellence Programs

Посетете новия ни сайт
opentrainingprograms@odmconsulting.com кликнете тук тук

Обучения в Отворената ни програма 2019

Март

Интервюиране и лидерство за мотивация и потенциал-LAB модел

обучаващ: Надежда Михайлова

дати: 18ти-19ти март

град: София

Управление на конфликти

обучаващ: Стоян Антов

дати: 21ви март

град: София

Управление на времето

обучаващ: Мария Александрова

дати: 28ми март

град: София

Април

Управление на стреса

обучаващ: Добрин Падалски

дати: 5ти април

град: София 

 

Ключови стъпки в управлението
обучаващ: Мария Александрова
дати: 11ти-12ти април
град: София 

 

Обучение за обучаващи

обучаващ: Борислав Николов

дати: 23ти-24ти април

град: София

Май

Асертивност или как да постигаме целите си чрез ефективно общуване

обучаващ: Добрин Падалски

дати: 15ти-16ти май

град: София

Сертифициращо обучение по системата Thomas International

обучаващ: Росица Христева

дати: 17ти-18ти април, 17ти май

град: София

Умения за интервюиране: оценка по компетенции

обучаващ: Юлия Прухтович

дати: 21ви-22ри май

град: София

Успешният търговец - PRO Payback Selling
обучаващ: Диди Коева
дати: 28mи-29ти май
град: София

Юни

Управление на проекти

Обучаващ: Стоян Антов

дати: 13ти-14ти юни

град:София

Тайните на въздействащия презентатор

обучаващ: Борислав Николов

дати: 25ти-26ти юни

град: София

Септември

Съвременни тенденции за възнаграждение и стимулиране на персонала

обучаващи: Лили Панайотова

дати: 12ти септември

град: София

 

Умения за продажби за напреднали

обучаващ: Борислав Николов

дати: 18ти-19ти септември

град: София

Октомври

Сертифициращо обучение по системата Thomas International
обучаващ: Павлина Йорданова
дати: 1ви-2ри октомври, 30ти октомври
град: София
Умения за интервюиране: оценка по компетенции
обучаващ: Юлия Прухтович
дати: 8ми-9ти октомври
град: София
Обратната връзка като подарък
обучаващ: Мария Александрова
дати: 18ти октомври
град: София

Ноември

Интервюиране и лидерство за мотивация и потенциал-LAB модел

обучаващ: Надежда Михайлова

дати: 28ми-29ти ноември

град: София

CLOSE
CLOSE