Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

Повече информация за услугите на TACK & TMI България, можете да намерите на Нашия нов сайт.

 

Ако търсите решения в областта на:

 • Управление на хора и екипи, разгледайте темите ни тук
 • Продажбени умения и взаимоотношения с клиентите, можете да погледнете тук
 • Личностно развитие и ефективност на взаимоотношенията, кликнете тук

За нашето портфолио с теми обучения,

 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Идентифициране, управление и разгръщане на потенциала

В една компания всяка дейност се извършват благодарение на работата на служителите. За разлика от всеки друг корпоративен ресурс, човешките ресурси се характеризират по своята специфика, взаимосвързаност и история.


Всеки човек носи своите собствени характеристики - познания, умения, наклонности, натура, култура, нужди и мотивация, които влияят на неговите способности, на начина, по който учи, анализира, взема решения, предприема действия, изразява креативността си и внася нововъведения в компанията), което създава „личен” и специфичен начин, по който всеки човек върши своята работа.

 

Всички хора са взаимосвързани, защото всичко, което вършат и най-вече начинът, по който го вършат, т.е. с каква нагласа го правят, влияе на отношенията им с по-високите нива на ръководство, както и с колегите и техните равнопоставени. Дори и отношението, което дадена личност получава - възнаграждения, придобивки, кариерно развитие, отговорности, дава отражение не само върху личния живот на служителя, но също така и върху неговите колеги.

 

И последно, чрез историята ние се уповаваме на времето, което е отминало и даваме възможност на хората да опознаят по-добре компанията и да изградят и развият отношения на сътрудничество, които увеличават продуктивността.

 

Тези характеристики на човешки ресурси са основни за разбирането как да се разгърне най-доброто от уменията и потенциала на всяка отделна личност по най-добрия възможен начин, което е ключова цел на всяка компания. Висшият мениджмънт на една компания е отговорен за идентифицирането и прилагането на организационни решения, които могат да мотивират/стимулират хората да използват пълноценно компетенциите, уменията и наклонностите си, като същевременно вземат предвид техните нужди, независимо дали са изказани или не.

 

Всяка компанията цели да постави точната личност на точното място, с точното възнаграждение, но преди всичко да създаде точното работно място за всеки човек, като по този начин постига взаимно чувство за хармония между човека и компанията, с други думи да създаде най-добрите условия, за да дадат служителите най-доброто от себе си.

Как можем да помогнем?

Ние разработваме и прилагаме професионални обучения за развитие на знания и умения, нагласи и успешно поведение в следните направления:

 • Управление на хора и екипи
 • Продажбени умения и взаимоотношения с клиента
 • Личностно развитие и ефективност на взаимоотношенията
 • Експертност в управление на човешките ресурси

 

Каквато и да е Вашата необходимост, независимо колко голяма или малка е тя, колкото сложна или проста, можете да бъдете сигурни, че нашите специално разработени за Вас програми за развитие на знания и умения, предоставяни от висококвалифицираните обучаващи ще Ви помогнат да развиете и разраснете своя бизнес.


Обучението и развитието е инвестиция, която си заслужава, само ако видите последващите ги резултати, ето защо ние ще работим с Вас преди, по време и след провеждането й, за да постигнем целите, които сте заложили, чрез:

 • Внимателен анализ на нуждите Ви и разработване на индивидуални решения
 • Осигуряване на прилагане на наученото след обученията чрез продажбен коучинг
 • Оценка на напредъка след програмата
   

В рамките на партньорствата с нашите клиенти, ние изготвяме и прилагаме модели за Управление на таланти, базиращи се на богатия ни опит и международно ноу-хау.

CLOSE
CLOSE