ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

Глобална професионална система

Глобалната професионална система (GPS) е метод, създаден за анализ и класификация на ролите в дадена организация.
 
GPS предлага на компаниите ефективни решения за разработване и прилагане на система за управление на професионалното профилиране, която може да бъде адаптирана към променящата се среда на бизнес организацията.

Той предоставя на мениджърите ясна картина на връзката между роля, представяне и възнаграждение и посочва възможностите за професионално и финансово развитие на служителите.

Възможни приложения

КОМУНИКАЦИЯ И СПОДЕЛЯНЕ: дава възможност за обмен на корпоративни политики.


УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО: изяснява очакванията, свързани с ролята и дефинира ключовите елементи на Управлението на представянето.


УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА: формулира политиките на възнаграждение, вдъхновени от принципите за справедливост и конкурентоспособност.


СРАВНЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА: дава възможност за сравнителен анализ спрямо външния пазар.


КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ: посочва и управлява възможните пътища за кариерно развитие.


ЯСНОТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА: създава критерии за анализ на организацията и на различните роли в нея.


МЕНИДЖЪРСКИ ПОДХОД: представлява инструмент за управление на човешки ресурси.

CLOSE
CLOSE