ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

Оценка и структура на длъжности

Оценката на длъжности е процес, който позволява на компаниите да класифицират ролите в организацията, чрез измерване на относителната стойност на позицията по отношение на други позиции. Методологията по оценката на длъжности осигурява систематичен подход за сравнение между позициите с различни работни функции и различните йерархични нива.

Оценката на длъжности и Структурата за класифициране, които са краен резултат от процеса на оценка на длъжности, може да се използва за подпомагане на мениджърите и специалистите Човешки ресурси в редица инициативи в рамките на компанията:
  • управление на представянето
  • управление на възнагражденията
  • сравнение на възнагражденията
  • кариерно развитие
  • вътрешна комуникация
 
С цел да помогнем на клиентите ни да въведат системата за оценка на длъжности, ние използваме Глобалната професионална система (GPS).
CLOSE
CLOSE