ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

Компетентностен модел

 „(...)Правилата за работа се променят. Съдят за нас по нови критерии: не само по това колко сме умни или по нашата подготовка и опит, но също така и по това колко добре се държим и как се разбираме помежду си. Този критерий се прилага все повече в избора кой ще бъде нает и кой - не, кой ще бъде отпратен и кой - задържан, кой ще бъде подминат, и кой - повишен. Новите стандарти приемат за даденост притежаването на достатъчни интелектуални способности и умения за изпълнение на задачите ни, вместо това те се фокусират върху личностните качества, като инициативност и емпатия, адаптивност и убедителност (...)”, Даниел Голман, "Да работим с емоционална интелигентност", итал. издателство Lavorare con l’intelligenza emotiva, Rizzoli, 1998

Настоящата икономическа ситуация подтиква компаниите да преразгледат из основи начина, по който „мислят за себе си”. Все по-належащ е задълбочен анализ на процесите и ролите, на организационните и бизнес моделите, както и на управленските похвати.


Най-доброто представяне произтича от конкурентното предимство, свързано с вътрешно ноу-хау, компетенциите и талантите, които са се натрупали и развили с течение на времето. Ето защо развитието и успехът на бизнеса в днешно време се основава на способността да се откриват такива отличителни компетенции, да се обучават, и да се прилагат навреме. Днес компетентностният модел е фундаментът на всеки процес за Управлението на човешките ресурси.

 

Ние помагаме на клиентите си да открият ключовите компетенции в компанията и да разработят свой собствен компетентностен модел в стратегическа перспектива.

Modello competenze


CLOSE
CLOSE