Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

Консултираме компаниите и подкрепяме промяната

Независимо от размера, сложността на бизнеса си, вътрешната структура, днес фирмите оперират в среда на непрекъснати резки промени - глобализацията на пазара, развитието на технологиите, еволюцията в комуникационните системи. Това изисква постоянно адаптиране на организацията и начина работа, за да се поддържа конкурентоспособността на пазара.

 

Как можем да помогнем?

Ние помагаме на клиентите си да разберат случващите се промени и да идентифицират стратегиите си за развитие, като управляват осъзнато промяната в процеса на прилагане на тези стратегии.

 

Разработваме и осъществяваме проекти, целящи постоянно подобряване на ефективността на компанията и зачитайки нуждите на бизнеса, като така идентифицираме всички неефективни сфери и подготвяме целеви подобрения, рационализации и оптимизиращи действия.

 

Ние предоставяме на клиентите си решения и начини за изграждане и прилагане на система за управление, адаптирана към развитието на бизнес компанията.

 

Провеждаме анализ на организациите, насочен към проверка на съгласуваността и съответствието между корпоративната стратегия, макроструктурата и оперативната дейност.

 

Благодарение на методологията "Мениджмънт основан на действията" (Activity Based Management/ ABM), ние търсим области за подобрение, като определяме текущото натоварване; посочваме изчерпани ресурси, неефективност, забавяния, дублирани дейности и така очертаваме идеалната корпоративна заетост; идентифицираме решения за организационни промени, чрез които да се подобрят ефикасността и ефективността на компанията.

 

Ние създаваме ръководства за подкрепа на клиентите ни в определяне на длъжностните характеристики и организационните диаграми.

 

Разработваме и прилагаме инструменти за планиране на роли и работна сила, за да помогнем на компаниите в средносрочното им бизнес управление, прогнозирайки възможностите за развитие на корпоративната стратегия.

CLOSE
CLOSE