Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

Повече информация за услугите на TACK & TMI България, можете да намерите на Нашия нов сайт.

 

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ

Вие имате представа как трябва да изглежда успешният търговец, администратор, инженер, екипен ръководител, линеен мениджър, старши експерт и т.н. – онзи служител, чието представяне е от най-висока класа и дава резултати при Вас. И Ви е любопитно и искате да разберете колко близо до съответния профил е екипът Ви или кандидатът за работа и какво трябва да направите, за да го достигне до нужното ниво.


Ние можем да преведем тези Ваши очаквания във видими поведения и да създадем среда, подобна на реалната работна атмосфера, която да провокира хората да действат и демонстрират какво умеят и как го правят. Можем да свържем нашите наблюдения с изискваните компетенции и така да създадем доклад, който описва силните страни (изисквано поведение, което е било наблюдавано) и областите за развитие (изисквано поведение, което не е било наблюдавано).


Можем да навлезем и една крачка по-надълбоко и да препоръчаме подход за бъдещо развитие чрез създаването на индивидуални планове за развитие. Накрая, но не и по важност, можем да осигурим формално обучение, обучение на работното място, насочване/ коучинг за подкрепа и подсилване на процеса на учене и развитие.


Така минаваме отвъд традиционния подход на център за оценка и създаваме Excellence Incubator.


За да го направим прилагаме поне три от описаните по-долу инструмента, за да създадем специфична среда, да провокираме действия и да наблюдаваме изисквани поведения:

  • Анализ на личностния профил (PPA) на системата Thomas International;
  • 360-градусова обратна връзка;
  • NLP Интервю;
  • STAR Интервю;
  • Упражнения за анализ, комплексно мислене, аргументация;
  • Ролеви игри;
  • Групови дискусии;
  • Въпросници, измерващи текущото ниво на познаването на уменията за управление на хора, продажби, управление на ключови клиенти, водене на преговори, асертивна комуникация.


И накрая, консултантът не само изготвя писмен доклад, който илюстрира демонстрираните поведения по време на центъра за оценка и ги съпоставя с критериите, но и разгръща предпочитания път за развитие от страна на участника и му дава допълнителни препоръки, които може да използва по време на своето развитие.

CLOSE
CLOSE