Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

Panoramic Feedback

Panoramic Feedback е общност, която дава уникалната възможност милиони хората да получат ценна обратна връзка за тяхното представяне. Чрез този 360-градусов, уеб базиран инструмент за обратна връзка, ние подпомагаме процеса по управление на представянето в организациите. Подробните индивидуални и обобщени доклади, с разбираем преглед на уменията и възможностите на членовете на екипа, предлагани на повече от 50 езика, са мощен инструмент за оценка и развитие на персонала.

Website: www.panoramicfeedback.com

CLOSE
CLOSE