Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

Business Management Consultants

Business Management Consultants (BMC) е глобален специализиран доставчик на образователни курсове по Global Project Management, които се провеждат на повече от 16 езика, в над 50 държави в Азия, Европа, Средния Изток, Африка, САЩ.
BMC e регистриран доставчик на курсовете на Project Management Institute® (PMI®), даващ световно призната сертификация на участниците в тях.


Website: www.bmc-online.com

 

 

CLOSE
CLOSE