Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

Повече информация за услугите на TACK & TMI България, можете да намерите на Нашия нов сайт.

 

Нашият подход

Философията ни е тясно свързана с генерирането на знания, в иновативното им приложение в реални проекти и споделянето на опит с нашите клиенти за най-добрите казуси и практики.


В нашата ежедневна работа ние използваме утвърдени патентовани методологии, разработени и доказали своята приложимост и ефективност в дългите години натрупан опит в различни бизнес сфери.


Благодарение на нашия уникален модулен подход за създаване на решения, ние сме високо ценени, както от мултинационалните предприятия, поради постоянните иновации, така и от малките и средни предприятия, заради прагматичния ни подход.

CLOSE
CLOSE