Нашият екип

Анета Младенова

Изпълнителен директор

Освен ролята на Изпълнителен директор, Анета е коуч, треньор и консултант в сферата на лидерството. Тя е акредитиран сертифициран коуч от Международната Коучинг Федерация (ACC на ICF). По време на професионалния си път тя заема високи лидерски позиции във финансовия сектор и е работила за редица организации в България и чужбина.

 

Сфери на интерес са поведенческата промяна, професионалното и личностно израстване. Сред нейните клиенти са бизнес лидери, изпълнителни директори и екипи от международни компании, малки и средни предприятия, стартиращи бизнеси и организации с нестопанска цел.

 

Анета завършва Магистратура „Финанси“ в Икономически университет, Варна и специализира Финансов Мениджмънт в Икономически университет във Виена. В допълнение на своята експертност в сферите на финансите и коучинг, тя е преминала редица обучения за развитие на лидерски умения, НЛП, Транзакционен анализ, Групово-динамична и невербална интелигентност.

 

„Екипът на OD&M Consulting е изграден от чудесни хора и професионалисти. Ние вярваме, че всеки процес на учене води до трансформация и влияе на много нива – на личността, компанията и обществото. Да бъда част от този процес за мен е привилегия.“

Веселка Цочева-Донкова

Старши бизнес треньор, консултант и коуч

Веселка работи като професионален коуч от 2006 г., треньор и консултант от 1995 г. Нейната сила е в това да подкрепя едни от най-големите мултинационални компании в Централна и Източна Европа в техния стремеж към организационно съвършенство.


Като предприемач Веселка е била ключов партньор в създаването на един от най-успешните бизнеси в областта на професионалните услуги в Югоизточна Европа. И след продажбата на бизнеса на стратегически инвеститор, тя остава ангажирана с мисията на компанията и продължава да управлява екипи до 40 човека. Ролята й, също така, е предполагала да отговаря за въвеждането на глобални брандове в Югоизточна Европа, управлението на бюджет от над 7.5 мил. евро и придобиването и управлението на ключови за бизнеса корпоративни клиенти.

 

По време на 20 годишния си професионален път като обучаващ, Веселка разработва редица програми в областта на Управлението на хора, Личностно развитие и ефективност на взаимоотношенията, Експертност в управление на човешките ресурси. Тя провежда обучения в редица европейски държави.

 

Като коуч на лидери и екипи Веселка работи с над 40 индивидуални клиента от над 10 националности и с повече от 10 управленски екипа, които подкрепя чрез екипен коучинг.

Надежда Михайлова

Старши бизнес треньор, консултант и коуч

Едно от отличаващите качества на Надежда е, че обожава да учи и да навлиза в нови полета на знание. Тя не се колебае да се впуска в изследване на нова тема или да адаптира добре позната програма спрямо конкретните нужди. Надежда успешно комбинира трейнинг, коучинг и фасилитиране в дългосрочни програми за развитие, които носят на участниците практично познание, развитие на ефективни навици и увереност да ги прилагат.


През 2010 г. Надежда с ентусиазъм се впусна в полето на коучинга. Тя е сертифицират коуч от канадския институт Erickson College и е с над 250 часа коучинг практика. Асоциирана е към Международната федерация по коучинг, което е гарант, че практикува съобразно професионалните и етичните стандарти на услугата.


Умело работи с клиенти, които си поставят за цел да са успешни в управлението на разнообразни приоритети, желаят да балансират ефективно професионалното и личностното си развитие, желаят да управляват още по-ефективно времето си, работят по предизвикателни проекти, които предполагат ясен фокус, планиране и организация на разнообразни ресурси, в това число и управление на хора и екипи. Има опит и в кариерния коучинг.

 

Мария Александрова

Мениджър Ключови клиенти, бизнес треньор и консултант

Сфери на експертност на Мария обхващат Управление на хора, Продажбени умения и взаимоотношения с клиента, Личностно развитие и ефективност на взаимоотношенията.


Тя притежава богат опит като лектор. Още през 2006 г. преминава обучение за треньори и става вътрешен лектор на водеща банка, за която работи тогава. Така, успоредно с длъжностите, които заема в компанията, натрупва опит като треньор и води десетки семинари на служители от цялата страна. В последствие преминава 9-месечно обучение в гр. Фюрт, Германия, в областта на математиката и статистиката, инвестициите, финансите и счетоводството, банковото дело и мениджмънта – на хора, проекти, риск, представяне, конфликти. Ежедневният контакт с другите участници и лектори – представители на 3 континента, с различна култура, възгледи, навици, й помага да се развие като толерантен и подхождащ с разбиране към индивидуалните специфики на другите човек.


Отвъд бизнес уменията си, Мария се гордее и с опита си като капитан на ветроходна яхта и организирането на плавания с разнообразни екипажи и дестинации.

Славена Папазова

Мениджър проект „Проучване на възнагражденията“

От 2007г. Славена е ключов експерт от екипа, провеждащ ежегодно най-успешното Проучване на Възнагражденията в България. Тя работи с клиенти в банковия, фармацевтичния, високотехнологичния сектор, аутсорсинг сектора. Вече повече от 8 години, Славена продължава да трупа консултантски опит, партнирайки с висш и среден мениджмънт и професионалисти от различни международни и локални компании. От 2016 г. тя е мениджър на проекта за цялата страна, като дейността й се разширява и започва да покрива и други бизнес сектори.

 

Като част от OD&M Consulting, Славена участва и в редица консултантски проекти – анализ и оценка на длъжности, разработване на структури на възнаграждения, бонусни схеми, допълнителни придобивки; преглед и оптимизиране на функции, длъжности и процеси; различни пазарни проучвания според нуждите на клиента.

 

При работа с клиенти, Славена умее да слуша добре, да идентифицира нуждите на клиента като прилага широк спектър от лични качества, солидни познания и добри практики.

 

Славена не спира да посещава иновативни обучения в областта на ефективно управление на човешкия капитал.

Елина Марчева

Мениджър Ключови клиенти

Елина вярва, че лидерите, които се стремят към създаване на благотворна среда на творчество и успех в своите организации, са изправени пред уникални предизвикателства, от които могат да научат много, стига да имат правилната нагласа към тях. Оттук е и силната й страст към темите за лидерски трансформации, управлението на организационната промяна и проучванията, свързани с изследване процесите на ангажираност, лоялност и доверие при служителите.


Следвайки разнообразния си опит в сферата на човешките ресурси в корпоративния свят, подходът на Елина при консултиране и структуриране на решения предразполага към компетентност и въображение, подпомагащи компаниите да разгърнат своето влияние. Като техен партньор, тя е силно убедена, че всяка идея е възможност за успех и работи с ентусиазъм за развитието на пълния потенциал на бизнес организациите.

Павлина Йорданова

Мениджър ключови клиенти и бизнес консултант

Павлина притежава повече от 15 години опит в областта на управление на Човешките ресурси. Тя има консултантски опит с водещи международни компании в областта на фармация, финанси, производство и търговия.


Прилагала е опита си и познанията си в разработване и внедряване на вътрешни политики и процедури и стандарти в духа на добрите практики във всички направления на човешки ресурси. Участвала е в редица центрове за оценка за целите на подбор, преструктуриране, развитие и промотиране.


Павлина е сертифициран треньор и е водила редица обучения в сферите на личната ефективност и управлението на хора и екипи. Тя има практическа консултантската експертност за създаване на бизнес процеси и компетентностни модели, прилагане на системи за оценка и управление на индивидуалното представяне, оценка и градиране на длъжностите.


Комбинацията между професионалният опит като корпоративен HR и бизнес партньор в големи български и международни компании и познаването на добри практики в областта на усъвършенстване на управлението на човешкия капитал дават на Павлина отлична перспектива за разбиране на реалните нужди на бизнеса спрямо техните специфики и фаза на развитие и предлагане и реализиране на приложими решения за прилагане на доказано know-how в пътя на компаниите към съвършенство.
 

Деница Янева

Дизайн на продукти и решения, Старши бизнес треньор и консултант

Деница е експерт в създаването на решения за клиентите на компанията във всички области на тренинга и бизнес консултирането. Нейна страст е намирането на най-ефективния подход за решаване на предизвикателствата, пред които клиентите на компанията се изправят.


В областта на междуличностните умения нейната експертност обхваща темите от "Личностно развитие и ефективност на взаимоотношенията" през "Продажбени умения и взаимоотношения с клиента" до програми за "Експертност в управление на Човешките ресурси".


Тя е предпочитан треньор в областта на продажбите и обслужването на клиенти за финансовия и банковия сектор в България. Притежава внушителен опит в работата с фармацевтични компании, за които осигурява иновативни решения, целящи подобрението на комуникацията им към масовата аудитория. Деница е опитен треньор за редица компании от областта на високите технологии и от ИТ сектора, в които постига забележителни резултати по отношение на постигнатите поведенчески промени. Деница работи успешно с производства с цел постигането на синхрон между техническите компетенции на служителите там и емоционалната им интелигентност.

Веселин Николов

Бизнес треньор и коуч

Веселин има повече от 17 години корпоративен опит в международни високотехнологични компании. Работил е на високи мениджърски позиции в областта на продажби, маркетинг, обслужване на клиенти, оперативни и технически отдели.


Веселин притежава доказан практически опит в създаване и управление на екипи, дилърски мрежи, работа с корпоративни клиенти, директни продажби, идентифициране на нови бизнес възможности и превръщането им в успешни сделки, управление на промяната, преструктуриране, водене на успешни преговори, управление на ресурси и проекти, създаване и въвеждане на пазара на нови продукти и услуги. Опитът му включва активна работа при създаване на стратегии от най-високо ниво. Всичко това изисква силен акцент върху управлението на хората – откриване, развитие и подкрепа на правилните хора.


Комбинацията от богат бизнес опит в мултинационална среда, интензивният опит във водене на обучения, както и коучинг уменията на Веселин го превръщат в подходящ партньор за всяка една компания.


Понастоящем Веселин е професионален коуч, треньор и консултант. Опитът му на бизнес треньор включва водене на обучения в сферите на Управление на хора, Продажбени умения и взаимоотношения с клиента и Личностно развитие и ефективност на взаимоотношенията.

Аксиния Петкова

Продуктов мениджър Коучинг сертификация, Бизнес треньор, консултант и коуч

Аксиния има повече от 16 години опит в сферата на управление на Човешките ресурси. В своя професионален път между 2012 г. и 2014 г. Аксиния е Изпълнителен директор на Gi Group - България, където управлява над 20 вътрешни служители на компанията, разпределени в 6 клона в цялата страна, и административно отговаря за над 2000 аутсорснати служители. Тя активно участва в консултантски проекти, свързани с подбор, развитие и обучение на хора, за водещи международни компанията от различни сфери на дейност.


В момента Аксиния споделя своя богат бизнес опит в управлението и развитието на персонал като води обучения в сферите на Управлението на хора, Личностно развитие и ефективност на взаимоотношенията, Експертност в управление на човешките ресурси.


Тя е част от екипи по разработване, осъществяване и проследяване изпълнението на различни консултантски проекти за бизнес и личностно развитие. Аксиния участва като консултант и оценяващ в проекти за Оценка и развитие на ключови служители на компании от разнообразни сфери на дейност. Тя е сертифициран коуч от Erickson College, Канада, част от International Coaching Federation.

Борислав Николов

Бизнес консултант и треньор

Борислав притежава изключително богат опит като обучител и фасилитатор. Още като студент има активна треньорска роля в неправителствена студентска организация. През 2003 г. той стартира едногодишна програма за развитие и става Сертифициран треньор по групово-динамичен психологичен тренинг. Продължава активно да се занимава с вътрешно фирмени обучения в следващите 12 години от кариерата си, съчетавайки ги с проекти и директна работа с клиенти в реална бизнес среда.


Борислав има повече от 8 години опит като мениджър в различни организации, като 3 от тях са на екип, отговарящ за обучението и развитието на най-големия търговски екип в България. Този реален бизнес и практическият опит, натрупан при работата с хора, му помага да влиза в ролята на консултант, съчетавайки отлично теорията с практиката.


Има значителен опит в провеждането на e-learning и live-learning обучения. С нестандартния си стил Борислав провокира своите участници към промяна, а с непринудения начин на общуване е търсен бизнес партньор.

Лиляна Панайотова

Биснес консултант и треньор

Лили има над 18 години опит в сферата на управление на Човешките ресурси. Освен дългогодишен, нейният опит е натрупан и в различни бизнес сфери, което й позволява да се сблъска с различни бизнес казуси и да придобие знания, които й дават възможност да намира и предлага гъвкави и нестандартни решения. Нейните специалности са Управление на възнаграждения и Управление на трудово-правни взаимоотношения между работодатели и служители/работници.

 

Като част от OD&M Consulting, Лили участва в консултантски проекти – анализ и оценка на длъжности, разработване на структури на възнаграждения, бонусни схеми, допълнителни придобивки; преглед и оптимизиране на функции, длъжности и процеси; различни пазарни проучвания според нуждите на клиента. От 2016 г. Лили е консултант по Проучване на Възнагражденията в България – CORE, за банковия сектор. Води и обучения по темата „Съвременни тенденции за възнаграждение и стимулиране на персонала“ на OD&M Consulting.
 

Росица Христева

Старши бизнес треньор, консултант и коуч

Росица притежава над 14 години опит като обучаващ и професионалист в областта на управление на човешките ресурси. В своя професионален опит тя разработва и провежда ангажиращи обучения в областта на Личностното развитие, Управление и развитие на хора и екипи, Умения за продажби и обслужване на клиенти, Експертност в управление на човешките ресурси.


Като експерт в управлението и развитието на човешките ресурси тя е разработвала и организирала стажантски програми и програми за новоназначени служители. Като консултант човешки ресурси Росица е отговаряла за проекти, свързани с подбор на персонал, центрове за оценка и развитие на служителите, разработване на компетентностни модели, изграждане на системи за оценка на представянето, анализ на организационната култура.


Най-голямата страст на Росица са обученията, в които използва методи, базирани на последните открития на науката за знанието и насочени към учене, стимулиращо умствените способности.

 

Миглена Пенчева

Бизнес треньор

Миглена води разнообразни видове обучения пред различни публики от 2002 г. Влиза в ролята на бизнес треньор през 2008 г. Нейна най-голяма страст са темите развиващи умения за работа с хора и ефективно взаимодействие в междукултурна среда.

 

Миглена съчетава успешно ползите на формалното бизнес обучение с тренинга. Като университетски преподавател, тя е развивала уменията си в краткосрочни курсове към Fulbright Commission, специализирала четири месеца в САЩ, Cornell University - School of Industrial and Labor Relations, преминала успешно програма за обучение на обучители към GOPA – Германия. Тя черпи от опита на тези институции в областите: Междукултурно управление на човешките ресурси, Междукултурни различия, Разрешаване на конфликти, Водене на преговори, Андрагогия и Кооперативно учене. По пътя си на треньор е имала удоволствието да работи и учи от най-добрите в екипа на OD&M Consulting. Опита си Миглена трупа в програми в банковия и производствения сектор.

 

Областите в които тя провежда обучения са Управление на хора, Личностно развитие и ефективност на взаимоотношенията. Миглена е успешен обучител в производствени фирми, намирайки ефективната комбинация между рамката, която налага бизнеса и междуличностните компетенции, необходими за ефективна работа.
 

Цветелина Николова

Бизнес консултант "Отворена Програма"

 Цвета вярва, че единствената разумна инвестиция на време и енергия е тази в разнообразното учене. Вярва в значението на подкрепящата среда и споделянето както на успехите, така и в трудните моменти. Цвета цени всяка възможност, в която учи и тества приложимостта на наученото в практиката. 

Завършила е Организационна психология, водена от интереса си към човешките взаимоотношения и силата на подкрепящата среда в работата. Споделя убеждението, че професионалната реализация и комфорт определят до голяма степен и личното щастие, и взаимодействието ни с околния свят.

Тя популяризира, организира и координира провеждането на обученията, част от Отворената програма и Excellence програмата на компанията. В последните 3 години изпълнява и ролята на програмен конуслтант за  Erickson Coaching International в България. Тя е насреща да поговори с всеки, който се интересува от възможностите и практическото знание, с което се „въоръжават“ всички, участвали в програмите ни.

Славена Маринова

Мениджър Обслужване на вътрешни и външни клиенти

Отговорностите на Славена са свързани с координирането и организацията на обученията, които компанията провежда, администриране на онлайн базираните инструменти за развитие и въпросници за проследяване устойчивост на знания и умения, техническо осъществяване на процеса на проучвания на удовлетвореността и други вътрешни за клиента изследвания, проследяване изпълнението на извършените от компанията дейности с цел тяхното усъвършенстване и оптимизация.


Всичко това подкрепя призванието, което Славена е избрала за себе си, а именно да помага на развитието на хората и да ги подкрепя да изразяват себе си, дори и извън работното си ежедневие, усъвършенствайки своите знания и умения и получавайки нова гледна точка. А работата й с амбициозен и постоянно търсещ решения за предизвикателствата екип й дава усещането за постоянно учене и усъвършенстване. Участвайки в програмите обучения за личностно развитие на компанията, Славена развива своите знания и умения в личен и в професионален аспект.

Костина Каралеева

Асистент продажби

Костина успешно изпълнява длъжността Асистент продажби, разгръщайки знанията и опита си, както в продажбите, така и в подготовката и реализирането на специфични обучения.


Желанието й за развиване на собствения й потенциал и търсенето на нови предизвикателства ясно се открояват в биографията й от курсовете и обученията, в които тя взима участие. Така тя разширява експертността си в сферата на продажбените умения и развитието на умения за управление на времето и лична ефективност. Амбицията на Костина да е активен участник в процеса на развитие и обучение на другите, я провокира да е част от екипите по провеждане на разнообразни мероприятия на OD&M Consulting, организирани за клиентите на компанията, в това число симулационни упражнения, обучения за развитие на знания и умения, центрове за оценка, и други.


В момента Костина уверено върви по пътя на личното си усъвършенстване и натрупване на богата палитра от знания и умения в сферите на експертност на компанията, за да може съвсем скоро да се присъедини сред професионалните треньори и консултанти на OD&M Consulting.

CLOSE
CLOSE