Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

Нашата мисия

ДА ПОДКРЕПИМ КОМПАНИИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РАЗГРЪЩАНЕТО НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ХОРАТА С ПОМОЩТА НА ИНОВАТИВНИ HR ПРОДУКТИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ.


РЪКОВОДИМ ЛОКАЛНО, КОНКУРИРАМЕ СЕ ГЛОБАЛНО

CLOSE
CLOSE