Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

Нашата история

Брандът OD&M Consulting

OD&M е основана като бранд през 90те години на XX век от група партньори, които искали да оставят следа като използват своята експертност в областта на развитие на човешките ресурси, устройство на организационни структури и управленчески системи, управление на знанията и промяната.


От 2000 г. OD&M Consulting предлага постоянно нарастваща гама от уеб-базирани решения за управление на възнагражденията, управление на представянето и управление на ангажираността и доверието в организацията. По същото време в България е създадена една от най-успешните консултантски компании за Управление и развитие на Човешките ресурси, която активно работи в тази сфера и се обединява с OD&M Consulting през 2011г.


През 2007 г. OD&M Consulting се присъединява към Gi Group – първата италианска група компании, отдадена на мисията за развитие на глобалния пазар на труда.


През 2011 г. Gi Group навлиза в Източна Европа - в България, Сърбия, Хърватска, Русия и Литва, чрез придобиването на водеща група консултантски компании в сферата на управление, развитие и обучение на човешките ресурси.

От 2013 г. тези компании са напълно интегрирани в групата чрез приемане на бранда OD&M Consulting. Така, OD&M Consulting се превръща в международна организация с офиси в няколко европейски страни и е разпознат лидер в областта на консултирането за управление и развитие на човешките ресурси.


Като такава OD&M Consulting предоставя уникални решения, основани на международните практики, световния опит и познанията за местните специфики на своите консултанти и стратегически партньори.

 

 

 

 

 

CLOSE
CLOSE