Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

Корпоративна философия

OD&M CONSULTING е консултантска компания, предлагаща уникална комбинация от международни, иновативни, гъвкави и надеждни решения, съчетани с опита ни на местно ниво.


Нашето конкурентното предимство е в доказана ни способност бързо да отговаряме на постоянно променящите се нужди в сферата на Управление на човешките ресурси.


Философията ни е тясно свързана с генерирането на знания, в иновативното им приложение в реални проекти и споделянето на опит с нашите клиенти за най-добрите казуси и практики.

 

 

 

CLOSE
CLOSE