КОУЧИНГ

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

Индивидуален коучинг

Коучингът е мощен процес за подпомагане на хората да разгърнат напълно своя потенциал и да постигат това, което е значимо за тях.

 

Когато подкрепяме клиентите си чрез коучинг подхода, ние се фокусираме върху това да изучим техния дневен ред, да идентифицираме техните цели и да ги предизвикаме да създадат стратегии, които ще ги водят напред. Доверяваме се на вътрешната им мъдрост и им даваме възможност да правят промени с техните собствени темпове. Държим ги отговорни към тях самите за прогреса, който са направили. Насърчаваме ги да изграждат доверие и да бъдат автентични в света на бизнеса.

 

Предлагаме на коучинг клиентите си една предварителна среща, по време на която нашите коучове да установят техните очаквания, графика и целите им. Дискутираме формата на коучинг взаимоотношенията и се споразумяваме за рамките за проследяване напредъка им. Продължаваме със серия от коучинг сесии, които осигуряват време и пространство за откривателство, да получаване на прозрения и постигане на напредък поставените цели.

 

Нашите коучове са дипломирани в престижни международни коучинг школи, чиито програми са акредитирани от Международната Коуч Федерация (ICF). Ние сме напълно отдадени на етиката и принципите на професията коучинг.

CLOSE
CLOSE