КОУЧИНГ

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

Създаване на коучове

Коучингът може да се практикува по много начини. Вие можете:

  1. Да прилагате коучинг в различни ситуации, като поставяне на цели, генериране на идеи, намиране на решения на проблеми, вземане на решения, предоставяне на обратна връзка.
  2. Да действате като коуч – вътрешен или външен на компанията и да подпомагате хората да постигат конкретните си цели.

 

И в двата случая ние ще Ви помогнем да постигнете съвършенство като коуч.


Ако имате интерес да въведете коучинга като мениджърски стил и подход в компанията:

Ние можем да разработим програми за обучение, специално за мениджърите във Вашата компания, за да ги развием като коучове. Тези програми ще им дадат възможност да водят позитивни, фокусирани върху резултатите и ориентирани към бъдещето разговори. Те ще натрупат знания и практически умения по отношение на:

  • какво отличава коучинга от другите подходи в мениджмънта
  • какво отличава коучинга от консултирането, трейнинга и съветването
  • силата на поведението, доверието и решенията
  • прилагане на коучинга в различни ситуации като поставяне на цели, генериране на идеи, намиране разрешения на проблеми, вземане на решения, предоставяне на обратна връзка

 

Ако се интересувате от обучение за професионален коуч:
Ние сме официален представител на водещия международен коучинг институт Erickson Coaching International в България. Той обучава професионалисти да провеждат коучинг както вътрешно, така и като независима коучинг-практика. Програмата е достъпна под формата на отворено обучение в София и се води от обучаващи на Erickson Coaching International, които имат дълбоки познания и практика в коучинга.

CLOSE
CLOSE