Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

КОУЧИНГ

Като лидер или член на екип Вие вероятно сте се сблъсквали с предизвикателства, свързани с овладяването на несигурността, свързана с промените, поемането на дългосрочни задачи, поддържане на фокуса върху значителните неща или влияние и мотивиране на другите хора. Ние можем да ви помогнем да превърнете предизвикателствата в удачни възможности, чрез развиване на коучове, осигуряване на коучинг услуги за висши мениджъри и таланти и изграждане на коучинг култура в компанията.


Чрез коучинг подхода можем да помогнем на Вас и екипите Ви:

  • да изградите нови навици
  • да увеличите ангажираността и да повишите представянето
  • да постигнете значителни резултати
  • да пожънете победи като се забавлявате

 

Ще Ви подкрепим в откривателството и в намирането на силни, ориентирани към резултатите решения в корпоративния си живот. Ще Ви помогнем в изграждането на доверие и предприемането на конкретни стъпки за постигане на положителни бизнес резултати. Ще въведем коучинга във Вашата стратегия за обучение и развитие и ще осигурим затвърждаването и прилагането на новопридобитите навици. Ще обучим мениджърите Ви как да прилагат коучинг подход. Можем да Ви помогнем да станете сертифициран коуч в международно известен коучинг институт.


Нашите коучове са дипломирани в международни школи по коучинг, чиито програми са акредитирани от Международната Коучинг Федерация (ICF). Ние сме абсолютно отдадени на етиката и принципите на коучинг професията.


Нашата голяма цел в развиването на коучове и предоставянето на коучинг услуги за Вас и Вашите екипи е да Ви насърчим да откриете Вашата автентична и творческа пътека по посока на компетентността, растежа и успеха.


Ние влагаме истинска страст в коучинга и оказването на помощ на хора и организации, за да могат да претворят визията си в дела и да постигнат удивителни резултати.

 

 

 

 

 

CLOSE
CLOSE