Learn more

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

Повече информация за услугите на TACK & TMI България, можете да намерите на bg.tacktmiglobal.com

OD&M Consulting

Your people, Our work

OD&M Consulting – компания в сферата на консултиране на Човешките ресурси в Италия, България, Сърбия, Литва, Хърватия, Черна Гора, Русия, Бразилия.
CLOSE
CLOSE